Μάσκα κεφαλής ηλεκτροσυγκόλλησης CASOUD 2.

 
22.00  Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
00-09-001086
2 Είδη
+

Μάσκα κεφαλής ηλεκτροσυγκόλλησης CASOUD 2 DIN 11.

Πολυπροπυλένιο. Μηχανισμός που σφίγγει στο κεφάλι.

σταθερή οθόνη προστασίας εξοπλισμένη από άχρωμο φίλτρο πολυανθρακικού (FILTER-IN) οθόνη προστασίας, εξοπλισμένη από ένα φίλτρο DIN11 (FILTER-11), προστατευμένο από ένα άχρωμο φίλτρο Διαστάσεις τζαμιιών: 108 x 51 mm.

Οδηγία Μ.Α.Π. 89/686/ΕΟΚ

Προδιαγραφές: 1F Σήμανση των γυαλιών F Σήμανση των σκελετών

EN169 Οφθαλμικά φίλτρα για τη συγκόλληση και τις συναφείς τεχνικές 11 Σήμανση των γυαλιών

EN175 Προστασία των οφθαλμών και του προσώπου για συγκολλήσεις και συναφείς διεργασίες F Σήμανση των σκελετών